Aikido

Aikido is een van origine Japanse vechtkunst, ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969). Naast efficientie in vechten en het aanleren van de benodigde vaardigheden ter verdediging en onder druk handhaven van integriteit en identiteit, staat Aikido als Levenshouding in het teken van vitaliteit en groei, met als doel met hart en ziel te bewegen naar harmonie en eenheid.


Het doel in Aikido is om vanuit het dragende midden, het centrum, de buik als zetel van het zijn, te leren bewegen en te handelen. Het gaat om Stilte in Beweging, je uitzonderlijk kalm en gecentreerd te voelen in al je acties. In deze staat van zijn, zijn lichaam en geest een en is het mogelijk om te vechten zonder te vechten. Het is vanuit deze "stilte in beweging" dat een zachtheid van het Hart zich openbaart en er gesproken kan worden van Aikido als een manisfestatie van Liefde. Vreemd genoeg wordt in Aikido dit liefdevolle handelen geleerd via de weg van het leren beheren en beheersen van agressie en frustratie, zodat naast het vermogen om liefdevol en scherp te handelen ook het vermogen om radicaal en scherp te handelen als keuzemoment aanwezig is.

Dit is de essentie van Aikido als Budo, als weg van de krijger.

Het leren van Aikido is gebaseerd op 3 pijlers:
  • een solide basis in de vorm van correcte technieken,voetenwerk en houding ontwikkeld door het naleven van de etiquette en het regelmatig gedreven trainen
  • een interne orientatie, gericht op energiebeheer en innerlijke ruimte, en
  • een externe orientatie gericht op het vrijzetten en transformeren van agressie en de kunst van het edele vechten
Dit alles met als doel om de filosofie van Aikido te (be)leven. De dojo draagt in essentie de techniek van het Aikikai Aikido uit, waarbij vanuit een Westers perspektief het hoofd wordt bediend met software bestaande uit heldere concepten en een eenduidige didactiek. Vanuit Oosters perspectief wordt de buik gevoed met het ervaren van bodem en leegte.

Aikido: van filosofie naar praktijk

Aikido is Budo, Japanse vechtkunst. Budo is een weg van de Krijger. Aikido - een vechtkunst. Als vechtkunst gaat het in Aikido om lichaam en geest te verenigen op zo'n manier, dat er harmonie is met de natuurlijke orde van het leven. Deze natuurlijke orde is als helder te ervaren eenheid gezeteld in ons eigen lichaam, en wel ter hoogte van de buik als oorsprong van de levensenergie, de Ki, welke zich in Aikido manifesteert in de vorm van cirkelvormige bewegingen met een partner.

Het doel in Aikido is om vanuit dit dragende midden, het centrum ,de buik als zetel van het zijn, te leren bewegen en te handelen. Het gaat om Stilte in Beweging, je uitzonderlijk kalm en gecentreerd te voelen in al je acties.In deze staat van zijn zijn lichaam en geest een en is het mogelijk om te vechten zonder te vechten. Het is vanuit deze 'stilte in beweging' een zachtheid van het Hart zich openbaart en er gesproken kan worden van Aikido als een manifestatie van Liefde. Vreemd genoeg wordt in Aikido dit liefdevolle handelen geleerd via de weg van het leren beheren en beheersen van agressie en frustratie, zodat naast het vermogen om liefdevol te handelen ook het vermogen om radicaal en scherp te handelen als keuzemoment aanwezig is. Dit is de essentie van Aikido als Budo, als een weg van de krijger.

Aikido - een vormingstraject

In Aikido begint men met het aanleren van efficientie in vechten door het aanleren van de benodigde vaardigheden ter verdediging en handhaving van Integriteit en identiteit onder druk. Het telkens terugkomend beginpunt van dit alles is het aanleren en onderhouden van een SOLIDE BASIS In de vorm van correcte vormen van de technieken, voetenwerk , fysieke/mentale houding en natuurlijk het verwerven van de daarvoor benodigde fysieke gesteldheid. De benen en heupen worden gesterkt om zichzelf letterlijk en figuurlijk te kunnen dragen en de schouders te ontlasten. Hierdoor gegrondvest leert men zich te bewegen vanuit de buik en krijgt men inzicht in de bewegingstaal van het Aikido.

Op grond van deze solide basis leert men de eigen agressie steeds meer vrij te zetten zonder de bevreesde noodzaak tot destructie . Als resultaat hiervan, komt men steeds meer tot het bewonen van de eigen innerlijke ruimte en tot een groeiend lichaamsbewustzijn dat men onder stress en druk weet te handhaven. Men ontwikkelt vanuit gevoel visie over de juiste afstand in de interactie waaronder de innerlijke ruimte intact blijft. Dit is de essentie van het hoe en waarom van het bewegen in Aikido als strategisch rollenspel.

Aikido- een strategisch rollenspel

In het Aikido leert men zich efficient en strategisch te bewegen in interactie en contact met een partner onder helder gedefinieerde afspraken en langs helder lijnen, assen en bewegingsprincipes welke ten grondslag liggen aan de verschillende bewegingsvormen van het Aikido. Door het onderhouden van contact via de handen leert men waar energetisch gezien de gaten zitten in het systeem en met de tijd leer men deze gaten in de verschillende bewegingsvormen van Aikido te dichten onder steeds moelijker omstandigheden. Dit 'dichten van de gaten' maakt ook dat men zich leert te openen in de interactie zonder zichzelf weg te geven. Het zichzelf openen en sluiten op het rythme van de eigen ademhaling , onder condities van de juiste vorm, timing en afstand maakt op den duur dat in de persoonlijkheid, de eigen essentie transparant wordt.Men gaat vitaal, solide en constructief in het leven staan en schuwt het leven niet.

Veel bewegingen in het Aikido zijn ontleend aan het gebruik van het Japanse zwaard. Vanuit het perspectief van het zwaard leert men naast het onderhouden van contact,ook het contact te snijden en krijgt men oog voor het ultieme doel van Aikido als efficient en mogelijk radicaal vechtsysteem, waarbij een actie volstaat.