Veilig trainen

 Aannamebeleid voor vrijwilligers Aikido 


Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor Vriesman Dojo als een sportclub aangesloten bij de Aikido Bond Nederland, lid van het NOC*NSF, een beeld krijgt van de vrijwilligers die een functie binnen de dojo gaan vervullen. We menen hiermee te bereiken dat beoefenaars in alle leeftijden veilig en met plezier kunnen Aikido trainen. 


  1. We houden een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we de vrijwilliger bekend met de gedragsregels die in samenwerking met het NOC*NSF door de sportbonden voor de begeleiders zijn vastgesteld. 


  1. We verzoeken de vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Een nieuwe VOG wordt elke 3 jaar gevraagd. 


  1. Assistenten van de club zijn lid van de bond. Vrijwilligers voor andere functies die niet lid van de bond zijn, wordt gevraagd een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. 


Vertrouwenscontactpersoon 

 

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de dojo het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. 


Wil je in contact komen met onze VCP?


Ernst Dullemond

ernstdullemond@planet.nl 

0621206839


José Otte

jotte@mizu.nl

Voor alle leden van de dojo zijn de VCPs bereikbaar.


Gedragscode


Vriesman Dojo hanteert de gedragscode die door NOC*NSF is vastgesteld:

https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders