Dojo

Het Aikido Centrum Amsterdam is begonnen in 1993 in de dojo van Sporthal de Pijp, alwaar nog steeds op woensdagavond de lessen verzorgd worden. Daarna werd de kern van de dojo verplaatst naar de dojo op de Geleenstraat 34 totdat ook deze locatie te klein werd. In 2003 werd de Veemarkt 151 de hoofddojo en het hoofdkwartier van de DAF onder de naam Vriesman.-dojo. De Geleenstraat is als dojo blijven functioneren onder de naam Aikido Centrum Amsterdam.

Als vormingsinstituut heeft de dojo al meer dan 200 zwartebanders afgeleverd, waarvan zeven 5e danners en is zowel nationaal als internationaal een begrip geworden. Als enige aikikai dojo in Nederland kent de dojo ook een Ueshideshi-programma, een intensief trainingstraject van 6 maanden tot een jaar. In 2017 werd Wilko Vriesman benoemd tot Shihan, en is daarmee de enige shihan in Amsterdam.


Trainingen vinden plaats op de volgende 5 locaties in Amsterdam (zie op de map).
Het is mogelijk bij ons om 7 dagen per week training. 

Vriesman dojo, Veemarkt 151 (Zeeburg)

Aikido grading

Exameneisen - voorbereiding voor kyugrade examen. Lees meer - >

Maandag

15.45 - 16.30: kinderen 4 - 6 jaar
16.30 - 17.30: kinderen 7- 8 jaar
17:00 - 18:00: kinderen 9 - 12 jaar
18:00 - 19:00: regulier / beginner, accent op Vorm
18.00-  19.00: Inner Aikido, Ki-training (bovenzaal)
19:00 - 20:00: regulier / alle niveau's, accent op Bewegen
20:00 - 21:00: regulier/  gevorderden, accent op Innerlijke en Martiale aspecten
21:00 - 21:30: zwaard, accent op Standvastigheid

Donderdag

09:00 - 10:00: zwaard, accent op Vorm en Bewegen
10:00 - 11:00: vrouwenles
20:00 - 21:00: regulier/ alle niveau's, accent op Bewegen

Vrijdag

18:00 - 19:00: regulier / beginner
19:00 - 20:30: regulier / alle niveau

Zaterdag

08:30 - 09:30: regulier / alle niveau's

Zondag

18:00 - 19:00: regulier/ beginner
19:00 - 20:00: regulier/ alle niveau

Aikido Centrum Amsterdam, Geleenstaat 34 (Zuid)

Dinsdag

10:00 - 11:00: regulier/ alle niveau's, accent op Innerlijke aspecten

16:00 - 16:45: kinderen 4 - 6 jaar
17:00 - 18:00: kinderen 7 - 12 jaar

18:00 - 19:00: beginners, Vorm en Bewegen

Donderdag

17:00 - 18:00: kinderen 7 - 12 jaar
18:00 - 19:00: jeugd 10 jaar en ouder

Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88 (Zuid)

Woensdag

20:00 - 21.00: regulier/ alle niveau's, accent op handhaven van vaste punten

21.00- 22.00 : Jo-training

Centrum voor Vrije Tijd, Ed Pelsterpark 8 (IJburg)

Vrijdag

16.00 - 17:00: jeugd 8 jaar en ouder
17.00 - 18.00: regulier/ alle niveau

OBS Vijf Sterren, Markengouw 245A (Noord)

Dinsdag

19:30 - 21:00: regulier/ alle niveau'S

  • Alle regulier uren overdag zijn uitermate geschikt voor ouderen
  • In geval van grote stages/evenementen wordt er geen les gegeven in het weekend
  • In de zomerperiode juli/augustus geldt een zomerrooster
  • Op feestdagen is de dojo gesloten

Tarieven 2017/2018

Volwassenen: 60 euro/ maand of 300/ half jaar of 550/ jaar
Volwassenen, deelnemer als 2e dojo: 35 euro/maand of 185/ half jaar of 350 / jaar
Studenten: 35 euro/ maand of 175 euro/ half jaar of 325/ jaar


Kinderen/jeugd: kijk op "kinderen en jeugd"

Graag ontvangen wij uw contributie binnen eerste week van elke lesperiode op de rekening:           NL88INGB0005048062 t.n.v. Aikido Centrum Amsterdam

Er kan elk moment ingestroomd worden.
Er geldt een opzegtermijn van 1 kalender maand.

Lidmaatschap Dutch Aikikai Foundaion
Inschrijving in de dojo gaat gepaard met lidmaatschap van de Dutch Aikikai Foundation a 35,- euro per jaar.

--------------------------------------------------------------
Algemene Voorwaarden
1. De deelnemer is tot schriftelijke opzegging contributie verschuldigd aan het Aikido Centrum Amsterdam, ongeacht of deelnemer wel of geen gebruik maakt van de lessen.
2. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, per brief of per e-mail. De opzegtermijn is één kalender maand. Wegblijven is geen opzegging.
3. Restitutie wordt niet verleend.  
4. Door inschrijving wordt de deelnemer tevens lid van de Dutch Aikikai Foundation, de overkoepelende aikidobond. Hiermee is een contributie verbonden van € 35 per kalenderjaar (€ 15 voor jeugd). Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens zoals vermeld op dit formulier worden gedeeld met de Dutch Aikikai Foundation.
5. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden.
6. De deelnemer verklaart hierbij tevens dat deelname aan de door Aikido Centrum Amsterdam gegeven lessen uitsluitend en alleen geschied voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido Centrum Amsterdam niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
7 Blessures of van belang zijnde medische indicaties worden aan de instructeurs gemeld.