Dojo

Het Aikido Centrum Amsterdam is begonnen in 1993. Als vormingsinstituut heeft de dojo al meer dan 200 zwartebanders afgeleverd, waarvan zeven 5e danners en is zowel nationaal als internationaal een begrip geworden. Als enige aikikai dojo in Nederland kent de dojo ook een Ueshideshi-programma, een intensief trainingstraject van 6 maanden tot een jaar. In 2017 werd Wilko Vriesman benoemd tot Shihan, en is daarmee de enige shihan in Amsterdam.

Aikido grading

Exameneisen - voorbereiding voor kyugrade examen. Lees meer - >
Trainingen vinden plaats op de volgende 5 locaties in Amsterdam (zie op de map). Het is mogelijk bij ons om 5 dagen per week training. 
Meer informatie neem contact met Wilko Vriesman via mail of bel 0654778193.

Bankastraat 18  nieuw locatie

Maandag

16.00 - 16.45: kinderen 4 - 6 jaar
17.00 - 18.00: kinderen 7- 12 jaar
18:00 - 19:00: regulier / beginner, accent op Vorm; zwaard training (1e maandag van de maand)
18.00-  19.00: Inner Aikido, Ki-training (bovenzaal)
19:00 - 20:00: regulier / alle niveau's, accent op Bewegen
20:00 - 21:00: regulier/  gevorderden, accent op Innerlijke en Martiale aspecten
21:00 - 21:30: zwaard, accent op Standvastigheid

Adelaarsweg 113  nieuw locatie  

Vrijdag

18:00 - 19:00: regulier / beginner
19:00 - 20:30: regulier / alle niveau

Aikido Centrum Amsterdam, Geleenstaat 34 (Zuid)

Dinsdag

09:00 - 10:00: zwaard, accent op Vorm en Bewegen
10:00 - 11:00: regulier/ alle niveau's, accent op Innerlijke aspecten
11:00 - 12:00: vrouwenles
17:00 - 18:00: kinderen 7 - 12 jaar
18:00 - 19:00: beginners, Vorm en Bewegen

Donderdag
17.00 - 18.00: jeugd 10+
18.00 - 19.00: regulier/ alle niveau's

Sporthal de Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88 (Zuid)

Woensdag

20:00 - 21.00: regulier/ alle niveau's, accent op handhaven van vaste punten
21.00- 22.00 : Jo-training

Centrum voor Vrije Tijd, Ed Pelsterpark 8 (IJburg)

Vrijdag

16.00 - 17:00: jeugd 7 jaar en ouder
17.00 - 18.00: regulier/ alle niveau

OBS Vijf Sterren, Markengouw 245A (Noord)

Dinsdag

19:30 - 21:00: regulier / alle niveau

Tarieven 2018/2019

Volwassenen: 60 euro/ maand of 300/ half jaar of 550/ jaar
Volwassenen, deelnemer als 2e dojo: 35 euro/maand of 185/ half jaar of 350 / jaar
Studenten: 35 euro/ maand of 175 euro/ half jaar of 325/ jaar

Kinderen/jeugd: kijk op "kinderen en jeugd"

Graag ontvangen wij uw contributie binnen eerste week van elke lesperiode op de rekening:           NL88INGB0005048062 t.n.v. Aikido Centrum Amsterdam

Er kan elk moment ingestroomd worden.
Er geldt een opzegtermijn van 1 kalender maand.

Lidmaatschap Dutch Aikikai Foundaion
Inschrijving in de dojo gaat gepaard met lidmaatschap van de Dutch Aikikai Foundation a 35,- euro per jaar.

Algemene Voorwaarden

  • De deelnemer is tot schriftelijke opzegging contributie verschuldigd aan het Aikido Centrum Amsterdam, ongeacht of deelnemer wel of geen gebruik maakt van de lessen.
  • Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, per brief of per e-mail. De opzegtermijn is één kalender maand. Wegblijven is geen opzegging.
  • Restitutie wordt niet verleend. 
  • Door inschrijving wordt de deelnemer tevens lid van de Dutch Aikikai Foundation, de overkoepelende aikidobond. Hiermee is een contributie verbonden van € 35 per kalenderjaar (€ 15 voor jeugd). Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens zoals vermeld op dit formulier worden gedeeld met de Dutch Aikikai Foundation.
  • Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden.
  • De deelnemer verklaart hierbij tevens dat deelname aan de door Aikido Centrum Amsterdam gegeven lessen uitsluitend en alleen geschied voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido Centrum Amsterdam niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan. 
  • Blessures of van belang zijnde medische indicaties worden aan de instructeurs gemeld.